2017 MGS Entertainment Show Phiên bản thứ 5 ngày 14-16 tháng 11, Ma Cao

MGS Entertainment Show sẽ được tổ chức tại Venetian Macao vào tuần tới với 3 ngày triển lãm và hội nghị.

Tiếp tục đọc →