Người dân địa phương Queensland gặp Thủ hiến Annastasia Palaszczuk và xin giấy phép sòng bạc Đảo Keppel

Gạch Ông trùm Hong Kong Tony Fung hiện đang thúc đẩy xin giấy phép sòng bạc ở Queensland để xây…

Tiếp tục đọc →

Nhà phát triển lập kế hoạch khách sạn và sòng bạc ở trung tâm thành phố Las Vegas

Nhà phát triển Derek Stevens đang lên kế hoạch cho một khách sạn và sòng bạc mới tại Freemont Street Experience.

Tiếp tục đọc →