Nhân viên Palms ký đơn yêu cầu giữ lại việc làm sau khi Station Casinos tiếp quản

Station Casinos được thiết lập để tiếp quản Sòng bạc Palms của Las Vegas, Nevada và các nhân viên hiện…

Tiếp tục đọc →